One room, seven insects and a white sheet.


One room, seven insects and a white sheet.

2009 / film en animatie / 10:30 min. / Kabk / stop motion / animatie

'One room, seven insects and a white sheet' is mijn afstudeerproject aan de Kabk. Het is een videoinstallatie bestaande uit 8 schermen. 7 voor de 7 insecten, 1 voor het menselijke perspectief. Ieder scherm laat je door de ogen van een insect kijken, insecten die zich in de meeste huizen schuilhouden: de spin, de mot, de mug, de vlieg, het zilvervisje, de kakkerlak en de pissebed. Het zijn 7 getuigen die ieder iets gezien zouden kunnen hebben van wat er heeft plaats gevonden: 2 studenten die ternauwernood de nacht overleeft hebben... Een insect detective.

show random project

details